imatge

Introduïu la paraula que voleu cercar:


   

 

 • si la paraula és en el nostre diccionari, us en donarà la definició.
 • si no hi és, us donarà una llista de les paraules més pròximes alfabèticament.
 • Trobareu una versió més actualitzada d’aquest diccionari a http://www.demcat.cat.
 • Els diccionaris de l'Enciclopèdia, la col·lecció de diccionaris més completa.
  © Enciclopèdia Catalana, SA. 1997-
  Josep Pla, 95
  08019 Barcelona
  tel: 93 412 00 30
  fax: 93 301 48 63

  diccionaris@grec.com